Biografie Agenda Nieuws CD Project Ensembles Foto’s Audio Contact

Mirsa en Cecilia

 

Duo Cecilia Bernardini, viool Mirsa Adami , piano

Al meer dan tien jaar spelen Cecilia en ik samen. We zijn begonnen met de Schubert sonatine voor Isac Stern in de Kleine Zaal van het Concertgebouw,   en spelen nu zijn meesterlijke   Fansia in C in dezelfde zaal voor de serie Jonge Nederlanders. De muziek heeft ons gebracht in London, Parijs, Abu Dhabi, Italie , Albanie. Samen genoten we van de lessen van Jan Repko, Vesko Eskenazy, Jan Wijn, Ilya Grubert en  van David Takeno in London waar Cecilia onlangs haar Master behaalde.

We leven beide voor de muziek  en zijn gezegend dat we ons kunnen uitdrukken door middel van onze instrumenten in  kamermuziek. Een eeuwige dialoog in klanken over het leven, liefde, geluk, verdriet, dood - we doen de geesten van grote mannen herleven door hun muziek te spelen en onze begriep en gevoel over te brengen naar het publiek die naar ons komt luisteren.

Programma's

C. Saint-Saëns
– Introduction en rondo capriccioso ( 1863)
G. Fauré – Sonate voor viool en piano op 13 in A ( 1875)
C. Debussy – Sonate voor viool en piano (1918)
F. Poulenc – Sonate voor viool en piano ( 1942)

Franse romantiek, weemoed en wanhoop. Het meesterschap van Fauré schuilt in het diep romantische gevoel, gevat in een klassieke structuur. Fijnzinnige lijnen, heldere ruimtes en veel warmte vinden we in de sonate van de 32 jarige Fauré. Debussy schildert aan het eind van zijn leven fijn en spaarzaam zijn emoties met vele kleuren en sierlijke lijnen. Saint-Saëns brengt een hommage aan de violist Pablo de Sarasate en Poulenc één aan F.G. Lorca en J. Neveu.

Ç Zadeja – Sonate voor viool en piano  (1990)
J. Röntgen – Sonate voor viool en piano in fis (1879-1883)
O. Respighi – Sonate voor viool en piano (1917)

De sonate van Julius Röntgen als eerbetoon aan de medeoprichter van het Conservatorium van Amsterdam, waar Mirsa en Cecilia hebben gestudeerd. In dit programma ook twee meesters uit Albanië en Italië. Çesk Zadeja was de vader van de moderne compositieschool in Albanië. Hij liet zich inspireren door de kleurrijke volksmuziek; fijnzinnige liederen en zware mannendansen uit het noorden. Ottorino Respighi speelde viool, altviool en piano en studeerde compositiebij Rimsky-Korsakov. Zijn vioolsonate is een zeer romantisch werk. Een mooi gebruik van de oud Italiaanse vormen vinden we in het derde deel: een epische Passacaglia met variaties.

Mirsa en Cecilia


Darius Ensemble

Barbara Kozelj – mezzosopraan
Romana Goumare – fluit
Teije Hylkema – cello
Mirsa Adami – piano

Darius Ensemble

Op initiatief van de fluitiste Romana Goumare  en geinspireerd door Ravel’s “Chansons Madecasses” onstond het  Darius Ensemble. We werden geselecteerd om te spelen in de serie “Het Debuut”, 10 concerten door de grote zalen van Nederland. Ton Hartsuiker, de initiatief nemer van de serie adviseerde ons in de programma keuze en zo maakten we kennis met  “Vox Balenae” van George Crumb, voor fluit, cello en piano gespeeld met microfoons, maskers en blauw licht. Het stuk vertelt het onstaan der aarde inde loop  van de geologische tijperken. Het begint met een oerlied door fluit gezongen en gespeeld tegelijkertijd. De piano speelt de bodem van de zee, cello doet meeuwen na en met zijn allen eindigen we in een harmoniuze melodie die het paradijs in de waalvissenwereld moet voorstellen. De maskers zijn om het menselijk element te doen vergeten en je te laten onderdompelen in de klanken der natuur.
U kunt op de website meer zien en naar ons luisteren.

www.dariusensemble.com

 

Birthe Blom, viool  Mirsa Adami, piano

Mirsa en Birthe

In het begin van mijn conservatorium jaren speelde ik veel met  leerlingen van de vioolleraar Jan Repko. Hij had een gepasioneerde manier van lesgeven en maakte dat ieder leerling naar zijn  diepe indiviuele expresie zocht en dat ook vond. Hij trok musici aan die  met hart en ziel hun instrument bespeelden. Cecilia zat in zijn clas en Birthe Blom ook.

Met Birthe heb ik veel bijzondere programmas ingestudeerd. In onze  tourne met de Variaties van de Eerste Weense school  speelden we samen de Corelli variaties “La Follia”en ik speelde de wondermooie Diabelli variaties, een van de laatste werken van Beethoven.
“was duidelijk dat beide solistes in virtuositeit, voordracht en instrument beheersing niet voor elkaar onderdeden. Blom met een opvallende mooie toonvorming en Adami met een parelend toucher”aldus Noordhollands Dagblad “( 2004)
In haar recitals staan naast hele bekende werken ook onbekende parels uit de wereld literatuur, ik heb zo kennis gemaakt met Faure – Romance, Szymanovsky – Roxana song , John Williams – Devils dance  etc.

Sinds 2007 organiseert ze haar eigen KamermuziekFestival in Hoorn.
Birthe en Mirsa worden vertegenwoordigd door het impresariaat Effacta.

www.effacta.nl

zie ook,

www.birtheblom.com

 

 

Biografie Agenda Nieuws Ensembles Foto’s Audio Contact